بیمه مسئولیت

وبلاگ

بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت مدنی کارفرم در مقابل کارکنان ا فعالیت های ساختمانی و سایر


 


استعلام حق بیمه


 


 


بیمه مسئولیت پاسارگاد


کلیه کارفرمایان نسبت به جبران خسارت وارده به کارکنان و کارگران که ناشی از حوادث حین کار باشد و منجر به صدمات جسمانی و جانی شود مسئول هستند ،این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار را در مقابل کارمندان شاغل در محدوده محل کار تحت پوشش این بیمه نامه خواهند بود به موجب این بیمه نامه غرامت فوت و نقص عضو کارگران در حد دیه و همچنین هزینه پزشکی آنان تا سقف خریداری شه تحت پوشش می باشد


خطرات تحت پوشش بیمه مسئولیت شامل موارد زیر است :


1--جبران خسارت فوت و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی هرنفر درهر حادثه درماه های عادی


-2-جبران خسارت فوت هرنفر درهر حادثه در ماههای حرام


3--جبران خسارت فوت و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی طی دوره بیمه


4--جبران هزینه های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه


-5-جبران هزینه های پزشکی طی دوره بیمه


 


بیمه گذار بیمه نامه مسئولیت پاسارگاد باید توجه داشته باشد که حدااکثر ظرف مدت پنج روز از زمان بروز حادثه باید موار را به اطلاع شرکت بیمه پاسارگا برساند در غیر این صورت خسارت وارده قابل جبران نخواهد بود لطفا در نظر داشته باشید که اعلام بروز خسارت در بیمه مسئولیت پاسارگاد را به دلایلی همچون وری میر ، در دسترس نبودن کارشناس بیمه مسئولیت پاسارگاد نداشتن فرم اعلام خسارت بیمه مسئولیت پاسارگاد عدم اطلاع کامل از شرایط بیمه نامه مسئولیت و غیره به تاخیر نیندازید


 


برخی از بیمه نامه های مسئولیت که توسط بیمه پاسارگاد عرضه می گردد عبارتند از


 


1-بیمه مسئولیت پاسارگاد برای پژشکان ،پیراپیزشکان ،آزمایشگاه ،تشخیص طبی رادیولوژی :


 


موضوع این بیمه نامه شامل جبران مسئولیت حرفه ای شما بیمه گذار محترم ( پزشک یا دندانپزشک )است که ناشی از قصور ، خطا ، اشتباه یا غفلت در انجام امور پزشکی است که منجر به ورود صدمات جسمانی یافوت اشخاص گردد در ارتباط با معالجه مداوا یا عمل جراحی بیماران باشد


 


. 2-بیمه مسئولیت پاسارگاد برای مسئول فنی بیمارستان :


 


موضوع بیمه نامه مسئولیت مدنی مسئول فنی عبارت از جبران خسارت بدنی وارد به بیماران ،ذی الحقوق آنها و سایر اشخاص ثالث در محدوده بیمارستان ناشی از مسئولیت وی مطابق با شرح وظایف مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد ادعاهای حقوقی علیه مراکز درمانی به علل عدم کارآیی ، فقدان ،در امکانات پزشکی ،تجهیزات فنی ،تاسیساتی در مدت معالجه ، مداوا جراحی و دوران بستری بیمار که منجر به خسارت بدنی بیماران و اشخاص ثالث ( مراجعین ،عیادت کنندگان و،...) گردد تحت پوشش این بیمه نامه می باشد


 


3-بیمه مسئولیت پاسارگاد برای مدیران مراکز ورزشی :


 


چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از اماکن ورزشی و انجام تمرینات و مسابقات ،دچار حادثه منجر به صدمات جسمانی شوند و مدیریت مجموعه طبق قوانین ، مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود خسارت جبران می گردد


 


4-بیمه مسئولیت پاسارگاد برای دارندگان و سرویس کاران آسانسور :


 


امروزه آسانسور ها در ساختمان های تجاری و مسکونی جز تاسیسات اساسی به شمار می روند هر چند که تعمیر و نگهداری دوره ای آسانسور ها از طرف مالکین انجام می شود ولیکن بروز حوادث ناشی از سهل انگاری در نگهداری عیوب قسمت های مکانیکی و الکتریکی که ناگهانی بروز می نمایند سبب ورود صدمات جانی به استفاده کنندگان از آسانسور می گرد بیمه مسئولیت آسانسور قرار دادی است که غرامت فوت و نقص عضو سرنشینان آسانسور را در صورت وقوع حوادث جبران می نماید


.


5-بیمه مسئولیت پاسارگاد در مقابل اشخاص ثالث:


 


گاهی در طول انجام عملیات ساختمانی ،خسارت مالی و صدمات جسمانی به اشخاص ثالث وارد می آید که ناشی از عملیات تخریب ،گودبرداری ،پی کنی ،نصب اسکلت فلزی و سایر کارهای عمرانی اساین خسارت ها شامل نشست ساختمان های مجاور در اثر ریزش ،خسارت وارد به خیابان ،پیاده رو و اموال بیمه نامه مسئولیت صاحبکار و کلیه عوامل اجرایی به طور مشترک در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش قرار می گیرد


 


. 6-بیمه مسئولیت پاسارگاد برای مدیران مراکز آموزشی:


 


چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از اماکن آموزشی و انجام امور روزانه ،دچار حادثه منجر به صدمات جسمانی شوند و مدیریت مجموعه طبق قوانین ،مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود خسارت جبران می گردد


.


7-بیمه مسئولیت پاسارگاد برای مدیران مهدکودک :


 


چنانچه کودکان در زمان حضور و استفاده از فضای مهدکودک ،دچار حادثه منجر به صدمات جسمانی شوند و مدیریت مجموعه طبق قوانین ،مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود خسارت جبران می گردد


.


8-بیمه مسئولیت پاسارگاد برای منجیان و مدیران استخر:


 


چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از استخر و تمرینات و مسابقات ،دچار حادثه منجر به صدمات جسمانی شوند و مدیریت مجموعه طبق قوانین ، مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود جبران می گردد


 


9-بیمه مسئولیت پاسارگاد برای کارفرما در مقابل کارکنان :


 


کلیه کارفرمایان نسبت به جبران خسارت وارده به کارکنان و کارگران که ناشی از حوادث حین کار باشد و منجر به صدمات جسمانی و جانی شود مسئول هستند این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار را در مقابل کارکنان ، تحت پوشش بیمه قرار می دهند تمامی کارکنان شاغل در محدوده محل کار تحت پوشش این بیمه نامه خواهند بود به موجب این بیمه نامه غرامت فوت و نقص عضو کارگران در حد دیه و همچنین هزینه پزشکی آنان تا سقف خریداری شده تحت پوشش است


 


10-بیمه مسئولیت پاسارگاد برای متصدیان حمل و نقل داخلی:


 


در این بیمه نامه ،مسئولیت مدنی شرکت حمل و نقل زمینی داخلی ( بنگاههای حمل و نقل داخلی ) ر برابر صاحبان کالا مطابق قانون تجارت و شرایط بارنامه های صادره تحت پوشش آتش سوز و یا انفجار محموله و سرقت کلی محوطه با وسیله حمل است


.


11-بیمه مسئولیت پاسارگاد برای مدیران آژانس های مسافرتی :


 


پوشش مسئولیت مدنی بیمه گذار جهت جبان خسارتهای بدنی و مالی وار به استفاه کنندگان از تور های مسافرتی ،مشروط بر آنکه مسئولیت بیمه گذار توسط مراجع قضایی ذیصلاح و بیمه گر محرز گردد


.


12-بیمه مسئولیت پاسارگاد برای دارندگان ماشین آلات :


 


دارندگان ماشین آلات راهسازی ،ساختمانی و صنعتی می توانند خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که ناشی از مسئولیت آنها باشد را با این بیمه نامه جبران نمایند .بدیهی است رانندگان این ماشین آلات باید داری گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه داشته باشند و خسارت تنها در محدوده فعالیت مشخص شده تحت پوشش است به دلیل اینکه اینگونه ماشین آلات بدلیل اینکه دارای پلاک شهربانی نیستند اجازه تردد ر مکانهای خارج از پروژه را ندارد


 


13-بیمه مسئولیت پاسارگاد برای هیات مدیره مجتمع های تجاری –اداری –مسکونی در مقابل اشخاص ثالث :


 


بیمه مسئولیت بمه گزار در قبال ساکنین ، مالکین ، مستاجرین و اشخاص ثالث مجتمع ااری ، تجاری و یا مسکونی بدین معنی که چنانچه در نتیجه سقوط اشیا در محوطه اطراف ساختمان ، حوادث آسانسور حوادث ناشی از بکارگیری نظافتچی در مشاعات ، حوادث ناشی از آتش سوز مشاعات ، ترکیدگی لوله ، نشست لوله ها آب در مشاعات و ریزش چاه فاضلاب و پارکینگ خسارتی وارد آِد بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار در صورت لزوم طبق رای مراجع قضایی نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید


.


14-بیمه مسئولیت پاسارگاد برای کارفرما ر مقابل کارگران ساختمان :


 


گاهی در طول عملیات ساختمانب خسارت مالی و صدمات جسمانی به اشخاص ثالث وارد می آید که ناشی از عملیات تخریب ، گودبرداری ، پی کنی ، نصب اسکلت فلزی و سایر کار های عمرانی است پوشش مسئولیت مدنی بیمه گذار در اینجا جهت جبان خسارت های بدنی واد به کارگردان است ،مشروط بر انکه مسئولیت بیمه گذار توسط مراجع قضایی ذیصلاح و بیمه گر محرز گردد.


 


سوالات متداول :


 


تعهد بیمه گر در بیمه مسئولیت پاسارگاد شامل چه مواردی است ؟


خسارت های مورد پوشش خسارت بدنی و خسارت های مالی می باشد


 


  آیا خریداری بیمه نامه مسئولیت اجباری است ؟


داشتن برخی از انواع بیمه نامه مسئولیت در کشور اجباری است اما داشتن برخی دیگر از آنها اجباری نیست و شما فقط به جهت شرایط شغلی خود آنها خریداری می کنید در این خصوص شرایط صنعت و قوانین حاکم بر آن صنعت را می بایست به دقت بدانید


.


در زمانی که کارفرما کارکنان خود را بیمه تامین اجتماع نموده است چه نیازی به خرید بیمه مسئولیت پاسارگاد دارد ؟


تامین اجتماعی صرفا پوشش دهنده هزینه های درمانی و از کارافتادگی و همچنین در صورت فوت بیمه شده پرداخت مستمری به خانواده می باشد و هیچ تعهدی در زمینه دیه و نقص عضو کارکنان تحت امر ندارد و این امر جز تعهدات و مسئولیت کارفرما است


.


آیا کارکنان خارجی نیز می توانند از خدمات بیمه های مسئولیت استفاده کنند ؟


مطابق مفاد قانونی کار اتباع خارج در صورت دارا بودن مجوز اقامت و حق کار مجاز به فعالیت در کشور می باشند که در صورت دارا بودن این شرایط امکان ارائه خدمات بیمه ایی به ایشان فراهم میباشد .


 


آخرین مطالب

بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث

ادامه مطلب
بیمه بدنه

بیمه بدنه

ادامه مطلب
بیمه عمرو سرمایه گذاری

بیمه عمرو سرمایه گذاری

ادامه مطلب
بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی

ادامه مطلب
بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت

ادامه مطلب